Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze a denná dávka za liečenie úrazu

Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze

Trvalý následok po úraze je možné definovať ako stratu funkčnosti, hybnosti alebo úplnú stratu samotného orgánu či končatiny.

 

Trvalé následky po úraze s progresiou alebo bez progresie

U ľudí, u ktorých výkon profesie je viac ohrozený aj menším rozsahom poškodenia(napr.: kaderníčka, chirurg, klavirista,…) je lepšie bez progresie s vyššou poistnou sumou ako s progresiou s nižšou poistnou sumou.

Trvalé následky s progresiou je vhodné pre ľudí, ktorí pri menších poškodeniach dokážu naďalej vykonávať svoju profesiu.

Keďže plnenie z tohto poistenia nastáva až po ustálení rozsahu následkov, plné vyplatenie môže trvať dlhšiu dobu (1,2,3 roky).  Pri stratových následkoch, ako napríklad amputácia, to neplatí.

 

Čo môže spôsobiť trvalý problém?

  • Zvýšené náklady
  • Zníženie schopnosti pracovať

 

 

Hlavným účelom tohto poistenia je pokrytie zvýšených nákladov, ktoré pri trvalom poškodení tela nastanú. Od malých až po veľké (ortéza, vozík, rehabilitácia, pomôcky, úprava bývania, úprava auta, odkázanosť, časté operácie,…)

  • % poškodenia znamená % plnenia z poistnej sumy
  • väčšie poškodenie = vyššie náklady = vyššie poistné plnenie
  • rozsah poškodenia – stanovuje lekár
  • percento – sa určuje podľa oceňovacích tabuliek poisťovní

 

Za rok 2019 sa počet pracovných úrazov vyšplhal na 10 418 a ostatných úrazov na 61 776.

 

Poistenie dennej dávky pri liečení úrazu

  • Poistnou udalosťou je stav, kedy je poistený klient liečený po úraze, pričom PN-ka nie je podmienkou vyplatenia poistného plnenia. Klient môže naďalej pracovať, študovať, ak mu to stav dovoľuje.
  • Ku každému úrazu má poisťovňa určenú maximálnu dobu liečenia konkrétneho úrazu a teda aj výplatu dávky
  • Maximálna denná dávka je limitovaná podľa príjmu klienta, u SZČO podľa vymeriavacieho základu pre určenie odvodov na nemocenské poistenie

V prípade uzatvorenia poistenia alebo kontroly už existujúcich zmlúv ma neváhajte kontaktovať.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*