Poistenie pre prípad invalidity

Čo je to invalidita?

Je to dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý nastal z dôvodu choroby alebo úrazu. Pri tomto stave dochádza pokles alebo úplná neschopnosť vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravým človekom. Človek sa dostáva do situácie, kedy sa môžu vyskytnúť vysoké a trvalé prepady v príjmoch.

Čiastočnú kompenzáciu príjmu poskytuje Sociálna poisťovňa v podobe invalidného dôchodku, po určení miery invalidity. Čím je príjem zdravého človeka vyšší, tým výraznejší je rozdiel medzi poberaním invalidného dôchodku a predchádzajúcim príjmom. Preto je vhodné pre plné pokrytie výdavkov doplniť poistenie invalidity.

 

Na čo slúži poistenie invalidity?

Poistenie invalidity slúži na pokrytie tých istých situácií ako poistenie pre prípad smrti. Môžete si ich prečítať tu .

V minulosti sa v poisťovniach dala poistiť len úplná invalidita. Teraz rozlišujeme tzv. plnú a čiastočnú invaliditu.

 • Invalidita nad 40% (od 41%) – čiastočná invalidita
 • Invalidita nad 70% (od 71%) – úplná invalidita

 

Poistenie možno uzatvoriť na:

 • Poistenie s výplatou jednorazovej sumy
  • konštantná poistná suma
  • klesajúca poistná suma
 • Poistenie s výplatou invalidného dôchodku

 

Vedeli ste, že?

 • Sociálna poisťovňa vypláca v priemere pri čiastočnej invalidite 283,62a pri plnej invalidite 392,36€ ( k máju 2020).
 • Podľa štatistík SP sa invalidmi stávajú najčastejšie dôsledku choroby (až 97%), zvyšná časť (3%) utrpelo predtým úraz.
 • Počet priznaných invalidných dôchodcov z roka na rok narastá.
 • Najčastejšími ochoreniami, ktoré vedú k uznaniu invalidity sú nádorové ochorenia, choroby nervového systému a choroby obehovej sústavy.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v roku 2019 posúdili na základe žiadosti o invalidný dôchodok zdravotný stav 24 689 osôb.

 

S poistením pre prípad invalidity súvisí ešte jedno pripoistenie, volá sa Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity. Nastáva vtedy, ak sa človek stal invalidným, v to prípade poisťovňa preberie platenie poistného za klienta.

 

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*