Poistenie pre prípad smrti

Skôr ako sa začnem venovať poisteniu, by som chcela pripomenúť fakt, že Slovensko sa dlhodobo vyznačuje vyššou úmrtnosťou v produktívnom veku v porovnaní s inými krajinami EÚ.  Čo myslíte, na aké ochorenie sa umiera najčastejšie? Slováci najčastejšie zomierajú na srdcovo – cievne ochorenie. Toto ochorenie sa ignoruje, pretože nemá príznaky a rizikové faktory nebolia, preto sú infarkty a mozgové porážky najčastejšie. Ďalším faktom je, že 1 z 10 Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik nejakého kardiovaskulárneho ochorenia.

 

Prečo je toto poistenie hlavné a dôležité? Dokáže zmierniť finančný dopad ak príde k najhoršej životnej strate. So smútkom a bolesťou prichádzajú aj straty príjmu (napr. živiteľa rodiny), platenie existujúcich záväzkov.

Na čo teda slúži poistenie pre prípad smrti?

  • Náhrada pravidelného príjmu v prípade živiteľa rodiny – životné poistenie sa väčšinou uzatvára na niekoľkonásobok ročného príjmu alebo ročných výdavkov
  • Zachovanie životnej úrovne
  • Zabezpečenie svojich neplnoletých detí(štúdium, budúcnosť)
  • Splatenie záväzkov (napríklad hypotéka)- dlh sa poisťuje na celkovú výšku, aby bol splatený

 

Poistenie sa uzatvára štandardne pre prípad rizika smrti akýmkoľvek spôsobom, ale je možné uzatvoriť aj poistenie smrti úrazom (väčšinou autonehoda). V tomto prípade by bolo poistné plnenie len v prípade úrazu, nie chorobou alebo vekom.

Poistenie možno uzatvoriť na:

  • Konštantnú – poistná suma sa po cele poistné obdobie nemení
  • Klesajúcu – poistná suma klesá počas poistnej doby(vhodná pri poistení záväzkov ako napríklad hypo, úvere, leasingu)

 

Aké výluky môžeme očakávať u niektorých poisťovní?

Pokus o samovraždu, samovražda do 2 rokov, úmyselné sebapoškodenie, pri úmyselnom trestnom čine,  v súvislosti s vojnovými udalosťami, v dôsledku požitia/aplikácie návykovej látky, infekcie.

Preto je veľmi dôležité si porovnať viacero poisťovní a pristupovať individuálne pri každom poistencovi.

 

Nezabúdajme pri poistení určiť oprávnenú osobu alebo viacero osôb, kedy oprávnenej osobe urýchli plnenie mimo dedičského konania. V čase poistenia ich možno meniť.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*