Životné poistenie nás sprevádza celým životom

Máte svoje životné poistenie? Nemáte, ale uvažujete o tom?  Vysvetlím Vám rozdiel medzi danými poisteniami…

 

Čo je poistenie a prečo je pre nás dôležité?

Životné poistenie má za úlohu zabezpečiť finančné krytie v prípade nečakaných životných situácií ako napríklad, úraz, choroba….) Pri výbere poistenia rozhodujú predovšetkým dve kritériá. Prvým kritériom je krytie rizík, napríklad riziko úmrtia, úrazu, choroby a pod. Druhým kritériom sú Vaše voľné financie a snaha zhodnotenia, zároveň získania poistnej ochrany. Pri výbere vhodného produktu pre klienta sú preto dôležité jeho potreby a ich naplnenie.

Klientov môžeme rozdeliť na dve skupiny:

 • prvá skupina, ktorá sa chce len poistiť
 • druhá skupina, ktorá sa chce poistiť a zároveň aj investovať

 

Už vieme čo to je životné poistenie. Poďme si teraz charakterizovať  jednotlivé životné poistenia.

 

Rizikové životné poistenie

 • Typ poistenia, kedy si poistenec platí výlučne za riziko úmrtia, úrazu, choroby alebo iných doplnkových poistení na určitý čas
 • Prioritou poistenia je zabezpečiť najbližšie osoby v prípade úmrtia, vytvorenie prijateľnejších podmienok v prípade úrazu, choroby, práceneschopnosti.
 • Do doplnkových poistení môžeme zaradiť krytie rizika vzniku kritických chorôb (ako napríklad rakovina, infarkt, …), hospitalizácie, chirurgického zákroku.
 • Toto poistenie neobsahuje investovanie, je preto lacnejšie ako investičné životné poistenie.
 • Zaplatené poistné slúži len na krytie rizík, ktoré máte dojednané v zmluve.

 

Investičné životné poistenie

 • Typ poistenia, ktoré je spojené s investovaním do vybraných investičných fondov. Toto a tak isto aj rizikové životné poistenie Vás má sprevádzať životom. Veľa poistencov si uzatvorí zmluvu so snahou investovať, ale po krátkom čase si uvedomí, že investované peniaze si chce vybrať a použiť na svoju potrebu.
 • Pri tomto type poistenia je veľmi dôležité si zapamätať, že ak sa rozhodnete  investovať  v tomto produkte, je to na dlhodobo, nie na dobu 3 či 5 rokov.
 • Za trpezlivosť pri dlhodobom investovaní získate  pekné zhodnotenie svojich úspor.
 • Investičné životné poistenie je drahšie a môžeme ho rozdeliť na dve časti, kde sa prvá časť použije na krytie rizík a druhá časť do spomínaných fondov.
 • Poistenec si sám vyberie akú časť si chce investovať a do akých fondov, prípadne investičných stratégií.

Tento produkt neodporúčam ako investičný produkt. Ide v prvom rade o poistný produkt.

 

Kapitálové životné poistenie

 • Toto poistenie bolo niekedy najrozšírenejšie a najobľúbenejšie. Poistenec mal kryté životné riziko ako sú smrť, úraz ale aj dožitie sa určitého veku v kombinácii so zhodnocovaním ostatnej časti zaplateného poistného.
 • Druhy kapitálových životných poistení je viac, napríklad poistenie pre prípad smrti a dožitia bolo v pomere 1:1 alebo suma pre prípad smrti bola 3-násobná a suma pre dožitie 2-násobná.
 • Zrušenie kapitálového životného poistenia nemá zmysel približne do polovice dohodnutej doby poistenia, pretože na začiatku poistenia sú náklady poisťovne najvyššie, a tým pádom klient pri včasnom zrušení poistky dostane menej peňazí, ako do nej vložil.

 

Úrazové  poistenie

 • Toto poistenie kryje len riziko smrti v dôsledku úrazu a ďalšie doplnkové pripoistenia, ktoré kryjú len riziká úrazu. To znamená, že riziko choroby tu vôbec nie je kryté.
 • Toto poistenie je vhodné pre deti a ľudí, ktoré majú rizikové povolanie alebo napríklad denne cestujú autom.
 • Ďalšími doplnkovými pripoisteniami sú trvalé následky úrazu, hospitalizácia z úrazu, denné odškodné z nevyhnutného liečenia úrazu.

Koniec koncov toto poistenie nie je najvhodnejším riešením, keďže to krytie je neúplné. Toto poistenie odporúčam ak je časťou rizikového životného poistenia, v ktorom je komplexné krytie úrazu aj choroby.

 

 

V ďalších článkoch sa chcem venovať jednotlivým pripoisteniam, ktoré som Vám spomínala vyššie. Každé jedno pripoistenie Vám priblížim, vysvetlím na čo slúži, porovnám rozdiely.

 

 

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*